Arhiv mjesečnih planova

Katolički vjeronauk
Plan i program za osnovnu školu

Mjesečni plan i program 2011./2012.:

PRVI RAZRED

rujan    listopad    studeni   prosinac   siječanj   veljača   ožujak   travanj   svibanj   lipanj

DRUGI RAZRED

rujan    listopad    studeni   prosinac   siječanj   veljača   ožujak   travanj   svibanj   lipanj

TREĆI RAZRED

rujan    listopad    studeni   prosinac   siječanj   veljača   ožujak   travanj   svibanj   lipanj

ČETVRTI RAZRED

rujan    listopad    studeni   prosinac   siječanj   veljača   ožujak   travanj   svibanj   lipanj

PETI RAZRED

rujan    listopad    studeni   prosinac   siječanj   veljača   ožujak   travanj   svibanj   lipanj

ŠESTI RAZRED

rujan    listopad    studeni   prosinac   siječanj   veljača   ožujak   travanj   svibanj   lipanj

SEDMI RAZRED

rujan    listopad    studeni   prosinac   siječanj   veljača   ožujak   travanj   svibanj   lipanj

OSMI RAZRED

rujan    listopad    studeni   prosinac   siječanj   veljača   ožujak   travanj   svibanj   lipanj

Ovo su prijedlozi godišnjeg i mjesečnih planova i programa koji moraju sadržavati sve navedene komponente.

__________________________________________

Godišnji i mjesečni planovi i programi izrađuju se prema: Nastavnom planu i programu (NPiP) i Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu (HNOS).

NASTAVNI PLAN I PROGRAM sadrži popis nastavnih cjelina i tema te ključne pojmove i obrazovna postignuća. Na temelju Nastavnog plana i programa izrađuje se GODIŠNJI PLAN I PROGRAM koji treba sadržavati popis nastavnih cjelina i tema s brojem sati i korelaciju (suodnos) raspoređen po mjesecima.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM (NPiP)
pdf – 1. do 8. razreda

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Na temelju HNOS-a izrađuju se mjesečni planovi i dnevne pripreme. MJESEČNI PLANOVI trebaju sadržavati: popis nastavnih tema i jedinica s brojem sati, aktivnosti učenika i korelaciju (suodnos). 

PRVI RAZRED    word

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED      word

ČETVRTI RAZRED

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED     word

SEDMI RAZRED    word

OSMI RAZRED

Please wait...