Anđeo jednog djeteta – poučna priča

Bilo jednom jedno dijete koje se pripremalo doći na svijet.
Jednog dana ono upita Boga:
– “Gospodine, rekli su mi da ćeš me sutra poslati na Svijet, ali ja sam tako sitan i nemoćan, kako ću živjeti tamo?”
Bog odgovori:
– “Od svih anđela izabrao sam jednog za tebe. On će te čekati i štititi. Svaki dan će ti pjevati i smiješiti se. Tako ćeš ti osjetiti njegovu ljubav i biti ćeš sretan.”
– “Dobro, kako ću ih razumjeti kad mi nešto kažu,kada ne znam njihov jezik?” – zapita dijete.
– “Anđeo će ti govoriti najljepše i najslađe riječi koje ćeš moći čuti na svijetu i pažljivo i sa ljubavlju naučit ćete pričati.”
– “Čuo sam da na Zemlji ima dosta loših ljudi, tko će me štiti?” – zabrinuto nastavi dijete.
Bog se nasmiješi i kaže:
– “Tvoj će te anđeo uvijek štiti, pa bilo to i po cijenu njegovog vlastitog života.”
Dijete pogleda Boga i molećivim glasom kaže:
– “Ali ja sam veoma tužan što Te više neću moći vidjeti.”
– “Tvoj će ti anđeo uvijek pričati o meni i naučit će te putevima koji vode do mene.”
Tada u raju nastade tišina i glasovi sa Zemlje dopriješe do njega. Dijete shvati da treba ići pa postavi posljednje pitanje:
– “Gospodine, ako sad moram ići, molim Te, reci mi kako se zove moj anđeo”

Bog odgovori s velikim osmjehom:
– “Nije važno kako se zove, ti ćeš ga zvati MAMA”.

Please wait...