10 stvari koje možemo naučiti od svetog Leopolda Mandića

1. Najveći ljudi u Božjim očima uvijek su oni najmanji u ljudskim. Za njih Bog ima najveće zadaće.
2. Ne moraš raditi neki posebni posao da bi promijenio svijet, dovoljno je da svoj posao radiš cijelim srcem.
3. Svakoga dana, u svakoj prilici, ili si onaj koji ljude približava Bogu ili ih udaljuje od njega, ali ih ne ostavlja onamo gdje su bili.
4. Ljudima si prijatelj onda kada si istinski prijatelj njihovoj duši.
5. Imati vjeru nije nešto usput, imati vjeru je od životne važnosti.
6. Kada shvatiš veličinu Božje ljubavi shvatiš i veličinu svojih pogrešaka.
7. Nema toga lutanja koje neće završiti u Božjim rukama ako istinski Boga tražiš.
8. Ne treba puno da bi došli do jedinstva, potrebno je samo istinski moliti „Oče naš“, a ne Oče moj.
9. Kada svoje srce otvoriš Bogu – Bog će ti otvoriti vrata razumijevanja srca drugih.
10. Kada se posvetiš spasenju siromašnih i nesretnih, onda pomažeš ljudima da shvate da Božje zapovijedi nisu samo put do sreće, one jesu sreća.

Mario Žuvela
preuzeto sa: https:duhovnost.net

Please wait...