VJERONAUK – NASTAVNI MATERIJALI ZA OSNOVNU ŠKOLU

Na ovoj stranici možete pronaći nastavne materijale za vjeronauk u osnovnoj školi. Razne priče, prezentacije, animirane filmove, radne listove, osmosmjerke, sudoku za vjeronauk, vježbe pogodi tko sam, vjeronaučne asocijacije…
Mogu se slobodno upotrebljavati u nastavi katoličkog vjeronauka.

ANKETNI LIST ZA VJERONAUK za učenike prvih razreda osnovne škole

VAŽNE OBAVIJESTI UZ ANKETNI LIST

UPUTE O NAČINU PRAĆENJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI VJERONAUKA


VJERONAUK – NASTAVNI MATERIJALI ZA OSNOVNU ŠKOLUMaterijali za Katolički vjeronauk:

PRVI RAZRED 

          prezentacije za prvi razred

          priče za vjeronauk u prvom razredu

DRUGI RAZRED

Prezentacije za drugi razred
                                                                      Radni listovi

TREĆI RAZRED

             prezentacije za vjeronauk u 3. razredu

             radni listovi za vjeronauk u 3. razredu

ČETVRTI RAZRED

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

pogledajte, možda vas zanima:
Rating: 2.5/7. From 2 votes.
Please wait...