Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA Sveti Martin

Sveti Martin – slikopriča za učenike s poteškoćama

SVETI MARTIN – slikopriča Radni materijal za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju na temu svetog Martina biskupa zaštitnika siromaha. 

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA Sveti Martin

Sveti Martin – spoji iste slike (za učenike s poteškoćama)

Spoji slike sv. Martin – za učenike s poteškoćama Radni listić za učenike s poteškoćama u učenju sv. Martin sa zadatkom spajanja istih slika.

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA SVI SVETI I DUŠNI DAN UČENICI S POSEBNIM POTREBAMA

Svi sveti – radni list za učenike s poteškoćama u učenju (1. razred)

SVI SVETI – radni materijal za učenike s poteškoćama u učenju Radni materijal za učenike s poteškoćama u učenju vjeronaučnog gradiva u prvom razredu. Zadatci za učenike:…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA SVI SVETI I DUŠNI DAN UČENICI S POSEBNIM POTREBAMA

Svi sveti – radni list za učenike s poteškoćama (4. razred)

SVI SVETI – radni materijal za učenike s poteškoćama u učenju Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju na temu Svi sveti.  Zadatci…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA SVECI KATOLIČKE CRKVE SVI SVETI I DUŠNI DAN

Svi sveti – radni list za učenike s poteškoćama

Svi sveti – radni materijal za učenike s poteškoćama u učenju Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju na temu Svi sveti.  Zadatci…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Ponavljanje gradiva trećeg razreda – učenici s poteškoćama u učenju

Ponavljanje gradiva treceg razreda – radni list Radni materijal iz vjeronauka za ponavljanje gradiva trećeg razreda namjenjen učenicima s poteškoćama u učenju. Zadatci: pročitati tekst napisan…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Majka Terezija – radni list za učenike s poteškoćama

MAJKA TEREZIJA – radni list za vjeronauk Radni list za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Majka Terezija. Zadatci: pročitati sliko-priču, analizirati priču, imenovati osobe…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Kutić za vjeronauk – učenici s posebnim potrebama 5. razred

KUTIĆ ZA VJERONAUK ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA U PETOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE Majka Terezija – radni list Religija – radni list Religija – nastavi niz Biblija…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Bog je tajanstven – radni list za učenike s poteškoćama

Bog je tajanstven – radni list za učenike s poteškoćama Radni list “Bog je tajanstven” za učenike s poteškoćama u učenju u trećem razredu osnovne škole….

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk

Isus je izliječio Bartimeja – radni materijal za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju. Zadatci: pročitati sliko-priču o Bartimeju; imenovati osobe na slikama; dovršiti…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Nastavi niz – vježba za vjeronauk 3 razred

Nastavi niz – vježba za vjeronauk za učenike s poteškoćama u učenju Vježba nastavi niz slika i niz riječi.            Nastavi…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Božja stvorenja – radni list vjeronauk 2 razred (pp)

BOŽJA STVORENJA – radni list iz vjeronauka za učenike s poteškoćama u učenju Radni list za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole. Zadatci: spojiti životinju…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Na vjeronauku – radni listići za učenike s poteškoćama 1. razred

NA VJERONAUKU U ŠKOLI – radni list za učenike s poteškoćama u prvom razredu osnovne škole. ZADACI: Uz pomoć asistenta pročitati rečenicu; imenovati slike i obojati…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Mojih 5 osjetila – vjeronauk

Tko sam ja – radni list za vjeronauk u četvrtom razredu za učenike s poteškoćama Zadatci: dovršiti crteže; spojiti pet osjetila sa ponuđenim primjerima.

pročitaj...