Križni put sa ilustracijama za djecu – pps prezentacija

Križni put sa ilustracijama za djecu – pps prezentacija
Postaje križnoga puta prilagođene dječjem urastu. Lijepa prezentacija za vjeronauk u nižim razredima.
Isus osuđen na smrt; Isus uzima na se križ; Isus pada prvi put pod križem; Isus susseće svoju svetu majku…