Posted in BOGOJAVLJENJE DOŠAŠĆE I BOŽIĆ KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Nekoliko novih božićnih kvizova za printanje (pdf)

ŠTO ZNAM O BOŽIĆU – VIŠESTRUKI IZBOR SA SLIKOVNIM ZADATCIMA TRI MUDRACA – OZNAČAVANJE TOČNO/NETOČNO SA SLIKOVNIM ZADATCIMA BOŽIĆNO VRIJEME – TOMBOLA

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA Sveti Nikola

Sveti Nikola – radni list za vjeronauk 3. razred

Sveti Nikola – radni list za učenike s poteškoćama u učenju Radni list za vjeronauk u trećem razredu za učenike s poteškoćama u učenju. Bojenje riječi,…

pročitaj...
Posted in DOŠAŠĆE I BOŽIĆ KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK RADNI LISTOVI - VJERONAUK UČENICI S POTEŠKOĆAMA

Sveci došašća – nastavi niz za učenike s poteškoćama

SVECI DOŠAŠĆA – NASTAVI NIZ Nastavi niz vježba za učenike s poteškoćama u učenju na temu sveci došašća.

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK Sveti Martin

Sveti Martin – radni list za vjeronauk u trećem razredu

Sveti Martin – radni list za vjeronauk Radni list sveti Martin baziran na kratkom animiranom filmu Priča o svetom Martinu. Zadatci: posložiti slike prema video zapisu,…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE SVI SVETI I DUŠNI DAN

Svi sveti – radni list za vjeronauk u 5 razredu

SVI SVETI – radni list za vjeronauk u petom razredu Radni list za vjeronauk u petom razredu na temu Svi sveti. Zadatci za učenike: riješiti križalju,…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK SVECI KATOLIČKE CRKVE SVI SVETI I DUŠNI DAN

Svi sveti – radni list za četvrti razred

Svi sveti – radni list za vjeronauk Radni list za vjeronauk u četvrtom razredu osnovne škole na temu Svi sveti. Kratak tekst sa zadatkom imenovanja poznatih…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Sveti Ivan Pavao II – radni list za vjeronauk

SVETI IVAN PAVAO II – radni list Radni list Sveti Ivan Pavao II za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole. Zadatci za učenike: pročitati tekst,…

pročitaj...
Posted in ANĐELI KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Anđeli – radni list

Anđeli – radni list za vjeronauk Radni list za drugi razred osnovne škole na temu anđeli. Zadatci za učenike: spojiti parove, riješiti križaljku, osmosmjerku, dovršiti crtež…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Što je stvorio Bog, a što čovjek – radni list

Što je stvorio Bog, a što čovjek – radni list Radni list za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole na temu “Što je stvorio Bog, a…

pročitaj...
Posted in DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Dani kruha i zahvalnosti – radni list

Dani kruha – radni listić za vjeronauk Radni listić na temu Dani kruha i zahvalnosti za učenike nižih razreda osnovne škole. Zadatci za učenike: obojiti…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Deset zala – radni list (Mojsije – izlazak iz ropstva)

Deset zala – radni listić za vjeronauk Radni listić 10 zala nad Egipatskom zemljom za treći razred osnovne škole. Zadatak: obojiti označena polja i proučiti…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Zdravo Marijo – radni list

Zdravo Marijo – radni list za vjeronauk u drugom razredu Radni list Zdravo Marijo. Unutar krunice nadopuniti ponuđenim riječima molitvu Zdravo Marijo.

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Obitelj – radni list

OBITELJ Radni list na temu obitelji. Zadatci: imenovati članove obitelji, razgovarati o važnosti obitelji…

pročitaj...
Posted in KATOLIČKI VJERONAUK - NOVO RADNI LISTOVI - VJERONAUK

Stvoreni svijet – sve sa s…

Stvoreni svijet-sve-sa-s Svemogući Stvoritelj stvorio savršeni svijet. Sunce svakodnevno stvara spektakularna svanuća. Slapovi silnom snagom slamaju stijenje. Sova, sasvim sama, stoji sred stoljetnog stabla. Srndać…

pročitaj...